Správné podání výpovědi


Správné podání výpovědi

Jak podat výpověď

Kariéra, profesní dráha
Profesní kariéra

Jsem v zaměstnání dlouhodobě nespokojena s náplní práce. Velmi si však vážím kolegů i nadřízených. Chci podat výpověď, ale velmi ráda bych vše udělala nejen podle zákoníku práce, ale také férovým způsobem k firmě a jejím pracovníkům. Poradíte mi, jak v tomto smyslu podat výpověď ze zaměstnání.

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

Podání výpovědi je vždy poměrně zásadním rozhodnutím, které ovlivní kariéru zaměstnance, který odchází, i situaci u stávajícího zaměstnavatele a atmosféru v pracovním týmu.

Chápu Vaši snahu, aby vše proběhlo nejen v souladu s platnou legislativou a zákoníkem práce, ale také férově směrem k zaměstnavateli.

Jak podat výpověď - aspekty zákoníku práce

Stávající zákoník práce ukládá zaměstnanci při podání výpovědi následující limity:

  • Výpověď z pracovního poměru musí být podána písemně.
  • Výpovědní doba je 2 kalendářní měsíce (počítá se od 1 dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla podána výpověď).
  • Výpověď lze podat bez udání důvodu.

Jak podat výpověď - komunikační aspekty

Jak podat výpověď a zároveň si udržet respekt nadřízených a kolegů je otázkou komunikačních aspektů tohoto problému.

Nejjednodušší cestou je upřímnost a jasná sdělení úmyslu nadřízenému a poté kolegům. Určitě je lepší sdělit uvedenou informaci nejdříve nadřízenému a teprve poté kolegům. Pokud se informace o Vašem odchodu dostane k nadřízenému neformálními kanály, tak tento fakt asi nebude působit zrovna nejlépe.

Předpokládám, že Vaše situace ve stávajícím zaměstnání je z hlediska vztahů velmi dobrá. Přesto si dovolím upozornit, že chování některých zaměstnavatelů respektive pracovníků zaměstnavatele se mění v okamžiku výpovědi zaměstnance. A toto chování se pak odráží například na přiznaném respektive nepřiznaném osobním hodnocení v době výpovědi. V těchto případech je však jedno, zda podáte pouze písemnou výpověď a představitelům zaměstnavatele nebudete uvedený fakt zdůvodňovat nebo zda zvolíte Vás postup s férovou komunikací.

Vaše otázky na hledání práce a zaměstnání odpovídají pracovníci společnosti Aditus personální agentura

Rada Správné podání výpovědi byla zveřejněna dne 2011-11-18

Bookmark and Share    počet zobrazení: 34987
Dotaz poradny práce a zaměstnání Správné podání výpovědi je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Kariéra, profesní dráha

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Kariéra, profesní dráha
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server