Přeřazení na jiné pracovní místo a náplň práce


Přeřazení na jiné pracovní místo a náplň práce

Technik procesu - popis pracovního místa

Kariéra, profesní dráha
Profesní kariéra

Byla jsem přeřazená na pozici Technik procesu. Jaký je popis pracovní funkce?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

Moje odpověď na Váš dotaz Vás asi velmi překvapí, ale opravdu nevím, jaký je popis pracovní pozice Technik procesu ve Vaší společnosti.

Pokud jste byla přeřazena na jinou pracovní pozici, tak Vás zaměstnavatel musel s náplní práce seznámit.

Náplň práce, ze které popis pracovního místa obsahově vychází, je nezbytnou náležitostí pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Změna pozice ve valné většině případů znamená i změnu náplně práce. A v tomto případě, jde o změnu pracovního poměru a tak vyžaduje i změnu pracovní smlouvy. A s takovou změnu musí souhlasit zaměstnanec a zaměstnavatel.

Jinou variantou by byla sjednaná alternativní pracovní pozice v pracovní smlouvě, ale i v tomto případě jste měla být seznámena s náplní práce alternativní pozice.

Je opravdu zvláštní, že jste byla přeřazena na jiné pracovní místo (pracovní pozici) a zaměstnavatel Vás neseznámil s náplní práce.

V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Rada Přeřazení na jiné pracovní místo a náplň práce byla zveřejněna dne 2016-01-31

Bookmark and Share    počet zobrazení: 5626
Dotaz poradny práce a zaměstnání Přeřazení na jiné pracovní místo a náplň práce je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Kariéra, profesní dráha

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Kariéra, profesní dráha
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server