Teror na pracovišti - zaměstnavatel se mě chce zbavit


Teror na pracovišti - zaměstnavatel se mě chce zbavit

Nátlak a šikana zaměstnavatele na zaměstnance s cílem podání jeho výpovědi

Kariéra, profesní dráha
Profesní kariéra

V současném zaměstnání jsem přes 4 roky. V poslední době však vlivem nedobré ekonomické situace dochází ke snižování obratu a horším výsledkům firmy i našeho oddělení. Vlivem toho dochází ke vzniku nervozity mezi zaměstnanci. V poslední době se mění chování mého nadřízeného vůči mé osobě. Nejsem si vědom změny ve svém chování nebo snížení pracovní morálky a pracovního výkonu a výsledků. Nadřízený mi neustále něco vyčítá a neustále mě kritizuje. Například mi kontroluje na minuty pracovní docházku, dělá to pouze mě. Před tím jsme měli pracovní dobu flexibilnější, ale nyní dbá na přesném dodržení. A to pouze u mé osoby, jiní kolegové mají dosavadní režim.

Několikrát si mne pozval do kanceláře a vytýkal mi úplné drobnosti a maličkosti, ikdyž z hlediska našeho kolektivu patřím k nadprůměrným z hlediska výsledků a obratu u klientů. Poslední měsíc mi za tyto maličkosti byla odebrána pohyblivá složka mzdy. Mám z toho pocit, že můj nadřízený má za úkol se mě zbavit a otrávit mi pracovní činnost tak, že sám podám výpověď.

Práce mě baví, ale tento teror se mi nelíbí a nevím, jak se zachovat. Vhledem ke svým výsledkům mám z hlediska firmy asi nadprůměrný plat. Může to být důvod, proč se se mnou chce zaměstnavatel rozloučit? Můj vedoucí nepřiznal na přímý dotaz, zda je jeho záměrem mě vyhodit, ale jasně mi řekl, že pokud budu chtít, tak že se na ukončení pracovního poměru dohodneme.

Chápu, že ekonomická situace není nejlepší, ale myslím, že by mi zaměstnavatel měl v tomto případě vyplatit odstupné. Jak se mám v tomto případě zachovat?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

Na Vaši situaci je třeba se podívat ze dvou hledisek a to z hlediska pracovního práva a zákoníku práce a z hlediska reálného přístupu k uvedené situaci.

Nátlak a šikana zaměstnavatele na zaměstnance s cílem podání jeho výpovědi z pohledu pracovního práva

Pokud chce s Vámi zaměstnavatel ukončit pracovní poměr z organizačních důvodů, tak by Vám samozřejmě náleželo odstupné nebo by s Vámi musel uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru. Nerovné podmínky, diskriminace zaměstnance a bossing (šikana ze strany nadřízeného) jsou zákoníkem práce a dalšími předpisy považovány na nelegální. Problémem je, že je velmi težké je prokázat a doložit soudu nebo Inspektorátu práce.

Nepřiznání osobního ohodnocení (pohyblivé složky mzdy), pokud záleží na schválení nadřízeným a ne například na výši obratu u Vašich klientů nebo celého oddělení, je takto koncipováno jako kompetence manažera a jde o nenárokovatelnou složku mzdy.

Z hlediska pracovního práva a zákoníku práce Vás odkazuji na naši sesterskou poradnu zaměřenou na pracovně-právní legislativu na následujících stranách:


Odstupné Výpověď ze strany zaměstnavatele Šikana na pracovišti Bossing

Váš problém můžete konzultovat se specialistkou na pracovní právo a zákoník práce zde - Právní služby pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Nátlak na zaměstnance s cílem podání jeho výpovědi a reálná situace

Pokud je situace skutečně taková, jak se domníváte (a je téměř jisté, že se nemýlíte), tak je potřeba přijmout následující fakta:


Jistí zaměstnavatelé takové praktiky používají a je potřeba se připravit na tvrdé a nepříjemné období.

Z hlediska práva je někdy velmi obtížné doložit respektive prokázat protiprávní jednání a jde o dlouhodobou záležitost, která je většinou řešena soudní cestou.

Situace s největší pravděpodobností vyústí v ukončení pracovního poměru a je třeba se připravit hledání nového zaměstnání.

Vaše situace je velmi nepříjemná a je pravděpodobné, že tento přístup nadřízeného bude pokračovat a bude se stupňovat. Vaší obranou může být asertivní přístup s jasným upozorňováním na nerovný přístup v rámci pracovního kolektivu a dodržování všech drobností a maličkostí, které po Vás zaměstnavatel považuje (pracovní doba, administrativní činnosti).

Docela účinná bývá jasná deklarace postoje, že odejdete jedině v případě, že Vám zaměstnavatel vyplatí odstupné. A pokud přitom zároveň ukážete, že jste konzultoval své problémy s právníkem nebo specialistou na pracovní právo (viz odkaz výše), kde jsou uvedena jeho provinění proti zákoníku práce, tak by to mohlo nadřízeného minimálně znejistět a trochu otupit jeho stávající přístup k Vám.

Pokud to shrnu: V podstatě půjde o to, která z obou stran vydrží déle.

Vaše maximální výhra je odpovídající odstupné a jisté zadostiučinění, že s Vámi zaměstnavatel nevyběhl tak jednoduše, jak se domníval. Trpkost a zklamání však určitě zůstane a vy již nyní můžete hledat nové pracovní místo.

Vaše otázky na hledání práce a zaměstnání odpovídají pracovníci společnosti Aditus personální agentura

Rada Teror na pracovišti - zaměstnavatel se mě chce zbavit byla zveřejněna dne 2013-09-13

Bookmark and Share    počet zobrazení: 6735
Dotaz poradny práce a zaměstnání Teror na pracovišti - zaměstnavatel se mě chce zbavit je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Kariéra, profesní dráha

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Kariéra, profesní dráha
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server