Návrat po rodičovské dovolené do zaměstnání a zrušené pracovní místo


Návrat po rodičovské dovolené do zaměstnání a zrušené pracovní místo

Zrušené pracovní místo, návrat po mateřské dovolené a možnosti zaměstnance

Adaptace, nástup do zaměstnání
Adaptace

3 roky jsem byla na mateřské a rodičovské dovolené. V následujících měsících bych se měla vrátit do zaměstnání. Moje pracovní pozice, kde jsem dříve pracovala, byla zaměstnavatelem zrušena.

Zajímá mne jaké mám možnosti. Moje otázky jsou:

  • Musí mi zaměstnavatel dát jinou práci?
  • Může mi zaměstnavatel takovou práci přiřadit bez mého souhlasu nebo musím souhlasit se změnou pracovního zařazení?
  • Musí mi zaměstnavatel přiřadit novou práci nebo se musím snažit sama? Navštívila jsem několik výběrových řízení v rámci interní burzy práce v naší firmě a nic z toho se nevyvinulo v konečnou nabídku.
  • Může zaměstnavatel se mnou ukončit pracovní poměr?
  • Mám nárok v případě ukončení pracovního poměru na odstupné?
  • Co když nepřijmu alternativní nabídku a zaměstnavatel mi nedá výpověď?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

První důležitou informací, kterou je třeba znát a zodpovědět - jaký druh práce máte sjednán v pracovní smlouvě?

Bylo pracovní místo skutečně zrušeno?

Například pokud máte ve smlouvě jako druh práce asistentka, tak jakákoliv pozice asistentky u Vašeho zaměstnavatele je pozicí se stejným druhem práce a pokud Vám zaměstnavatel takovou pozici nabídne (byť v jiném oddělení nebo organizační jednotce), tak i v případě, že byla zrušena Vaše pozice Asistentky na oddělení AB, jde o stejné pracovní místo a není třeba sjednávat změnu pracovní smlouvy a Vy nemusíte s takovou změnou souhlasit.

Pokud však máte v pracovní smlouvě (opět jako příklad) sjednánu pozici Asistentka oddělení AB a uvedené oddělení bylo zrušeno, byla zrušena tedy i Vaše pozice a pokud Vám zaměstnavatel nabídne jinou pozici (byť i pozici Asistentky v jiném oddělení), tak uvedenou pozici můžete přijmout, ale nemusíte. V podstatě musíte souhlasit se změnou pracovní smlouvy.

Tím jsme tedy vyjasnili, co se rozumí pod pojmem zrušení pracovní pozice.

Pokud Vaše pracovní pozice byla zrušena, mohou nastat v podstatě 3 scénáře, podle kterých bude zaměstnavatel jednat:

  • Změna pracovní smlouvy (přijetí jiného nabídnutého pracovního místa)
  • Ukončení pracovního poměru - výpověď ze strany zaměstnavatele
  • Zaměstnavatel nebude přidělovat práci -překážka na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy.

Uvedené scénáře neberou v úvahu i kroky, které může udělat zaměstnanec například tím, že dobrovolně přistoupí na ukončení pracovního poměru bez odstupného nebo bude chtít nastoupit do jiné firmy.

Změna pracovní smlouvy (přijetí jiného nabídnutého pracovního místa)

Pokud dochází ke změně pracovní smlouvy, tak jde o oboustranný právní akt a obě strany musí se změnami souhlasit. Pokud odmítnete podepsat, tak zaměstnavatel změny pracovní smlouvy sám (jednostranně) nemůže dosáhnout.

Ukončení pracovního poměru - výpověď ze strany zaměstnavatele

V případě, že zaměstnavatel zrušil pracovní místo a nemá pro Vás alternativní pracovní uplatnění nebo jste se na alternativě v rámci firmy nedohodli a neuzavřeli změnu pracovní smlouvy, může Vám dát výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a Vám náleží odstupné.

Zaměstnavatel nedal výpověď a nemá práci

V případě, že zaměstnavatel zrušil pracovní místo, nedal zaměstnanci výpověď ani se nedohodl se zaměstnancem na alternativní pracovní pozici a změně pracovní smlouvy, tak nastane situace, kdy zaměstnavatel nepřiděluje práci zaměstnanci, který má platnou pracovní smlouvu.

Taková situace je překážkou na straně zaměstnavatele a zaměstnanec má zákonný nárok na náhradu mzdy. Náhrada mzdy je v takovém případě ve výši průměrného výdělku (paragraf 208 Zákoníku práce).

Pokud souhrnně vezmeme Vaši dotazy, tak:
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server