Pracovní poměr a smlouva na dobu určitou


Pracovní poměr a smlouva na dobu určitou

Je výhodné uzavřít pracovní poměr na dobu určitou?

Adaptace, nástup do zaměstnání
Adaptace

Vyhrál jsem konkurz na pracovní místo. Budoucí zaměstnavatel mi nabídl pracovní poměr, ale pracovní smlouva je na dobu určitou (6 měsíců) se zkušební dobou tři měsíce. Poté mi prý bude smlouva prodloužena na další rok (opět pracovní poměr na dobu určitou) a teprve poté dostanu smlouvu na dobu neurčitou.

Mám takovou pracovní smlouvu podepsat?

Je to v souladu se Zákoníkem práce, zejména myslím další prodloužení na dobu určitou?

Mám trvat na pracovním poměru a smlouvě na dobu neurčitou?

Mohu případně podat výpověď a nedodržet termín trvání poměru, který bude uveden ve smlouvě?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

Pracovní poměr na dobu určitou je naprosto standardním nástrojem při nástupu nových zaměstnanců, stejně jako uvedená zkušební doba.

Výhody a nevýhody pracovního poměru na dobu určitou

Uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou sebou nese velmi podobné výhody a nevýhody pro zaměstnance i zaměstnavatele. Je zcela jisté, že konec doby určité může znamenat konec pracovního poměru k danému datu. A to platí nejen pro zaměstnavatele (pokud již se zaměstnancem dále nechce spolupracovat nebo pokud přistupuje k redukci počtu pracovníků), ale také pro zaměstnance (pokud není spokojen na pracovním místě nebo ve firmě, pokud má jinou nabídku).

Doba určitá a výpovědní doba

Uzavření pracovní smlouvy respektive pracovního poměru na dobu určitou často vede k dotazům kandidátů nebo zaměstnanců, zda mohou v průběhu takového vztahu se zaměstnavatelem ukončit tento poměr dříve než na konci dobu určité (doby na kterou je sjednán pracovní poměr).

Uzavřením pracovního poměru na určitou dobu není dotčeno právo zaměstnance nebo zaměstnavatele podat respektive dát výpověď z pracovního poměru, ukončit pracovní poměr dohodou nebo okamžitě ukončit pracovní poměr z důvodů stanovených Zákoníkem práce.

Pokud pracujete u zaměstnavatele a máte pracovní smlouvu na dobu určitou, tak máte možnost podat výpověď z pracovního poměru bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou, nebo máte možnost se dohodnout se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru k určitému datu.

Podepsat nebo nepodepsat pracovní poměr na dobu určitou?

Jak je popsáno výše, pracovní poměr na dobu určitou se běžně používá a pokud zaměstnavatel nabízí všem novým zaměstnancům stejné podmínky, tak Vaše vyjednávací pozice směrem ke sjednání doby neurčité bude poměrně slabá. Přesto se můžete pokusit vyjednat začlenění doby neurčité před podpisem pracovní smlouvy. Pak bude jen na Vás a budoucím zaměstnavateli, jak a zda dospějete k dohodě.

Opakované prodlužování poměru na dobu určitou

Zákoník práce umožňuje opakované uzavření pracovního poměru na dobu určitou. Opakování pracovních smluv na dobu určitou je limitováno a může být uzavřeno pouze třikrát. Poté je možné již jen uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou.

Vaše otázky na hledání práce a zaměstnání odpovídají pracovníci společnosti Aditus personální agentura

Rada Pracovní poměr a smlouva na dobu určitou byla zveřejněna dne 2014-04-09

Bookmark and Share    počet zobrazení: 13970
Dotaz poradny práce a zaměstnání Pracovní poměr a smlouva na dobu určitou je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Adaptace, nástup do zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Adaptace, nástup do zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server