Specifika zaměstnání u agentury práce


Specifika zaměstnání u agentury práce

Výhody a nevýhody agenturního zaměstnávání

Adaptace, nástup do zaměstnání
Adaptace

Již delší dobu hledám zaměstnání a stále se mi jej nedaří nalézt. Nyní se objevila nabídka manuální práce v největší české automobilce. Nebyl bych však zaměstnancem firmy Škoda Auto, ale agentury práce. Pracoval bych ve Škodovce, měl bych vedoucího zaměstnaného v automobilce, ale pracovní smlouvu budu mít uzavřenou s agenturou.

Je to podle Zákoníku práce vůbec legální?

Budu mít stejné podmínky a výhody jako zaměstnanci Škody?

Mám takovou pracovní smlouvu podepsat (půjde o smlouvu na dobu určitou na 6 měsíců)?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

Zaměstnání v jiné firmě prostřednictvím agentury práce, takzvané agenturní zaměstnávání, je podle platné legislativy a Zákoníku práce naprosto v pořádku. Vy jako zaměstnanec agentury práce budete přidělen do firmy (ve Vašem případě Škoda Auto) a zde budete vykonávat práci v běžném rozpisu směn a pod vedením manažera zaměstnaného v této firmě.

Agentura práce musí mít povolení MPSV

Základní podmínkou pro agenturní zaměstnávání je skutečnost, že agentura práce, se kterou chcete uzavřít pracovní smlouvu, musí mít platné povolení Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Tento fakt je nejrychlejší ověřit přímo na internetových stránkách ministerstva, kde naleznete aktuální seznam agentur práce s odpovídajícím povolením.

Podmínky zaměstnance agentury práce a kmenových zaměstnanců

Vaše podmínky u firmy by měly být podle Zákoníku práce srovnatelné s podmínkami kmenových zaměstnanců Škody Auto. Podrobně o tom hovoří § 309 ZP v odstavci číslo 5:

Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení. Dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla.

Opakovaný pracovní poměr na dobu určitou u agentury práce

Dalším legislativním faktorem, který je asi dobré zvážit před podpisem pracovní smlouvy u agentury práce, je fakt, že agentura práce s Vámi může opakovaně uzavírat pracovní poměry na dobu určitou. Dobu určitou u agenturního zaměstnávání je také možné omezit dokončením zakázky.

Agenturní zaměstnávání a pracovní právo

Z hlediska Zákoníku práce a pracovního práva obecně by mohly být užitečné následující odkazy:

Agentura práce není personální agentura

Agentura práce je někdy zaměňována s personální agenturou. Jde však o dva rozdílné subjekty na trhu práce. Ikdyž oboje agentury musí mít platné povolení Mistersva práce a sociální věcí, tak jejich rozdílnost je popsána zde - Agentura práce a personální agentura rozdíly.

Vaše otázky na hledání práce a zaměstnání odpovídají pracovníci společnosti Aditus personální agentura

Rada Specifika zaměstnání u agentury práce byla zveřejněna dne 2014-06-03

Bookmark and Share    počet zobrazení: 4556
Dotaz poradny práce a zaměstnání Specifika zaměstnání u agentury práce je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Adaptace, nástup do zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Adaptace, nástup do zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server