První pohovor a mzdové podmínky


První pohovor a mzdové podmínky

Mzda nebo plat na prvním pohovoru

Výběrový pohovor, Job Interview
Pohovor - Interview

Je dobré hovořit na prvním pohovoru o finančních podmínkách u potenciálního zaměstnavatele? Pokud se potenciální zaměstnavatel při výběrovém pohovoru nezmíní o výši mzdy nebo platu, mám se sám zeptat na výši a strukturu platu, odměn a benefitů?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

Výše mzdy nebo platu je jedním ze základních kritérií, které rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí na pracovní místo ze strany zaměstnavatele, ale je také jedním z rozhodujících faktorů, podle kterého se kandidát rozhoduje, zda pracovní místo přijme nebo ne.

První pohovor a mzdové podmínky

Jsem přesvědčen, že informace o mzdových nebo platových podmínkách patří mezi informace, které by měl personalista kandidátovi na pohovoru sdělit a zároveň by se měl také zajímat o finanční představy uchazeče o práci.

Pokud zástupce potenciálního zaměstnavatele na prvním pohovoru nesdělí informace o mzdových podmínkách a zároveň se ani nezeptá na finanční nároky kandidáta, tak to může znamenat, že zkouší kandidáta a čeká, zda se na uvedenou informaci sám zeptá.

Potenciální kandidát má tak na výběr otázku položit nebo ne. V 99 procentech případů, je dobré se na uvedenou informaci zeptat. Minimálně z toho důvodu, aby se mzdové představy kandidáta a potenciálního zaměstnavatele diametrálně rozcházely, tak vyjasnění této otázky ušetří čas oběma stranám.

V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Rada První pohovor a mzdové podmínky byla zveřejněna dne 2012-06-04

Bookmark and Share    počet zobrazení: 7999
Dotaz poradny práce a zaměstnání První pohovor a mzdové podmínky je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Výběrový pohovor, Job Interview

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Výběrový pohovor, Job Interview
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server